Privacy Beleid De Kinderplaneet


De Kinderplaneet hecht belang aan je privacy en wenst dan ook inspanningen te leveren om deze te beschermen. De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 of GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) welke in werking is getreden op 25 mei 2018 bevat een aantal bepalingen om bij te dragen tot de bescherming van de persoonsgegevens. Hieronder lichten wij kort toe hoe De Kinderplaneet zich engageert om je gegevens te beschermen.

Door de toegang en het gebruik van de website verklaar je uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van De Kinderplaneet NV welke te consulteren zijn via deze link en onderstaande privacy Policy.


Onze contactgegevens

Deze website is eigendom van De Kinderplaneet NV

Adres: Baalsebaan 283, 3128 Baal (België)

E-mail: info@dekinderplaneet.be

Telefoon: 016 53 39 41

Ondernemingsnummer: BTW: BE 0419 484 913


Verzamelen persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelen wij over jou?

De Kinderplaneet verzamelt enkel de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens. Deze kunnen verschillend zijn per situatie. Deze informatie wordt vergaard:

De verschillendesituaties waarbij we informatie kunnen vergaren zijn: 
 • Aanmaken account webshop: Voornaam, Naam, Adres, Telefoonnummer, Email, Bedrijfsgegevens indien van toepassing.

 • Aanmaken account geboortelijstmodule: Voornaam, Naam, Adres, Telefoonnummer, Email, Bevallingsdatum, Voornaam Kind, Geslacht Kind, Geboortedatum Kind.

 • Aanmaken klantenkaart:Voornaam, Naam, Geslacht, Adres, Telefoonnummer, Email, Bedrijfsgegevens indien van toepassing.

 • Plaatsen bestelling: Voornaam, Naam, Adres, Email, Telefoonnummer, Geboortedatum, Verzendadres, Facturatieadres, Betaalgegevens, Bedrijfsgegevens indien van toepassing.

 • Marketingacties/Wedstrijden: Naam, Voornaam, Adres, Email, GSM, Geboortedatum, Relatie tot kind indien van toepassing, Geboortedatum kind indien van toepassing.

Gebruik van Persoonsgegevens

De Kinderplaneet gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor:

 • Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van De Kinderplaneet om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
 • Het beheer van je account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.*
 • Het toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;*
 • Het onthouden van je aangeduide voorkeuren, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;*
 • De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

*Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.


Toegang voor derden

De Kinderplaneet geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden, deze gegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt.


Je rechten

Je hebt als klant onderstaande rechten i.v.m. de persoonsgegevens die we mogelijks over jou beschikken. 
 • Toegang tot de persoonsgegevens;

 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;

 • Schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);

 • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;

 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;

 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.


Bewaartermijn persoonsgegevens

De kinderplaneet zal jouw persoonsgegevens automatisch bewaren zolang zij dit nodig achten. Voor sommige persoonsgegevens zal de bewaartermijn minimaal 10 jaar zijn en dit om tegemoet te komen aan de wettelijke boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.


Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. De Kinderplaneet is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing van de GDPR-regeling ervan op andere websites.


Klachten of vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op. Dit kan via e-mail naar privacy@dekinderplaneet.be.

De Kinderplaneet houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 28/05/2018.

Chargement en cours
Chargement en cours