Altijd al gedroomd van een foto met Hanne, Marthe & Julia?


Grijp dan nu je kans en wie weet win jij op woensdag 26/07 een foto met K3 in De Kinderplaneet.

Hoe kan je winnen?
Koop tussen 15/05 en 18/06 een K3 product naar keuze in onze winkel. Bij aankoop ontvang je een deelnameformulier. Drop dit in de wedstrijdbox. Op 23/06 maken wij de winnaars bekend via e-mail.

Let op: dit is enkel een winkelactie. Aankopen via onze webshop tellen niet mee voor deze wedstrijd.

Shop je favoriete K3 items vanaf nu in onze winkel en maak kans op een fotomoment met K3!
Wedstrijdreglement

Artikel 1: Modaliteiten
1.1 Tussen 15/05/23 en 18/06/23 krijg je per aankoop van een K3 artikel een deelnameformulier mee aan onze kassa’s. Vul deze in en stop ze in de deponneerbussen aan de kassa.

1.2 De winnaars worden bekendgemaakt op vrijdag 23 juni 2023. Ze worden persoonlijk gecontacteerd via e-mail.

Artikel 2: Deelname
2.1 Deze wedstrijd is open voor deelname voor inwoners van België die ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname.

2.2 Deelname is niet toegestaan voor medewerkers van De Kinderplaneet en directe familieleden.

2.3 Deelnames mogen niet worden ingestuurd door derden (inclusief, maar niet gelimiteerd door, personen die optreden namens andere natuurlijke personen of rechtspersonen). Een bewijs van identiteit en/of adres kan worden opgevraagd.

2.4 Deelname aan de wedstrijd impliceert voor elke deelnemer dat hij/zij volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met het reglement.

Artikel 3: Selectie van de winnaar
3.1 Door het louter accepteren van zijn prijs geeft de winnaar aan de organisatie de toestemming zijn/ haar gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden. Indien gewenst wordt enkel de achternaam gebruikt.

Artikel 4: Verdeling van de prijzen
4.1 De winnaars ontvangen op maandag 23 juni 2023 een mail met de uitnodiging van het fotomoment. De winnaars krijgen een termijn van 14 dagen (na afloop van de trekking) om op de uitnodiging te reageren. Bij het niet reageren of niet tijdig reageren op de uitnodiging wordt deze als geweigerd beschouwd en doorgegeven aan een andere deelnemer.

4.2 De prijs is noch omwisselbaar door een ander object, noch door een geldwaarde en kan geen aanleiding geven tot een gedeeltelijke of totale terugbetaling.

4.3 De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de prijs.

Artikel 5: Persoonlijke gegevens
5.1 De organisator zal alle persoonlijke gegevens behandelen in lijn met de huidige privacywetgeving.

5.2 De gegevens worden enkel gebruikt in het geval van winst. Aan de hand van de gegeven data kunnen wij de identiteit van de winnaar vaststellen en deze contacteren. De gegevens van overige deelnemers worden niet gebruikt. Na afloop van de wedstrijd worden alle gegevens verwijderd.

5.3 Je zal geen nieuwsbrieven, verzoeken tot enquête of andere vormen van reclame van De Kinderplaneet ontvangen na deelname aan deze wedstrijd. Noch via e-mail, noch via telefoon. Indien je dit wél wenst te ontvangen kan u zich hiervoor registreren via onze webshop www.dekinderplaneet.be.

Artikel 6: Rechten organisator
6.1 De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

6.2 De Organisator behoudt zicht het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder vermelding van reden te wijzigen.
Laden
Laden